Over de Rollatordokter

 

Het Idee.
De afgelopen negen jaar heb ik als monteur voor verschillende thuiszorgorganisaties gewerkt. ln die tijd heb ik veel zien veranderen binnen de thuiszorg. Voor medewerkers, maar voornamelijk voor de clïenten. Veel van de veranderingen zijn van financiële aard of onder financiële druk tot stand gekomen. De vaak niet direct positieve veranderingen hadden meestal een financiële bezuiniging als basis.

Eén gevolg van deze veranderingen is bijvoorbeeld dat ouderen steeds langer, eventueel met hulp van thuis- en mantelzorg, zelfstandig moeten blijven wonen.
Een ander gevolg is dat een hulpmiddel, zoals de rollator, die vroeger kosteloos in “bruikleen” werd verstrekt, tegenwoordig zelf moet worden aangeschaft en onderhouden. Voor elk hulpmiddel gelden weer andere regels en het eind van de veranderingen is voorlopig nog niet inzicht.

Deze gevolgen hebben mij geïnspireerd tot het bedenken en opzetten van een dienstverlening voor zelfstandig wonende ouderen. Stelt u zich het volgende eens voor: U hebt een rollator die gebreken vertoont. Het tehuis waar u woont hebben ze misschien net de onderhousservice weg bezuinigd of u woont op uzelf en u moet hiervoor sowieso al hulp van buitenaf inroepen. U kunt zich richten tot familie, vrienden of een behulpzame buur, maar ook dit is niet altijd mogelijk. En sommige mensen voelen zich ook nog eens bezwaard als ze steeds een beroep moeten doen op hun omgeving. Anderen beschikken simpelweg niet over een dergelijk netwerk. De familie woont ver weg en iedereen heeft het druk. Vrienden zijn zelf ook oud en contact met de buren is er niet op dat niveau. Het kan ook heel goed dat iemand er sowieso meer prijs op stelt om de regie over dat soort dingen wat meer in eigen hand te houden.

In al die gevallen kan deze persoon ook een beroep doen op de leverancier van het hulpmiddel. Vaak leidt dit echter tot hoge kosten. Ook kan iemand bij bijvoorbeeld de fietsenmaker terecht. Alleen daar moet hij of zij dan wel eerst naar toe….. met een ondeugdelijk loophulpmiddel in dit geval. Wat zou het dan mooi zijn als er een service in het leven werd geroepen die bij mensen aan de deur komt om tegen een betaalbaar tarief het hulpmiddel te herstellen.

En zo is mijn idee voor de Rollatordokter ontstaan!

Bedrijfsvisie.
Met “De Rollatordokter” wil ik een vaste waarde worden als het gaat om de technische ondersteuning voor ouderen met een hulpmiddelen in een steeds veranderend zorglandschap.

Waardestatement.
Mijn service wordt gekenmerkt door de volgende waarden:

  • snel
  • persoonlijk
  • geduldig
  • bereikbaar voor iedereen
  • eerlijke prijs voor geleverd werk