Gratis inloopspreekuur

 

Als rollatordokter wil ik graag als gratis service het inloopspreekuur aanbieden. Dit wil ik gaan doen op locatie van en in samenwerking met diverse verzorgingstehuizen en zorgverlenende instanties in de regio. Op dit moment ben ik in overleg met deze organisaties over de vormgeving van het inloopspreekuur.

Het is mijn bedoeling om eens per kwartaal op elke locatie een inloopspreekuur te organiseren dat vrij toegankelijk voor iedereen. Tijdens het inloopspreekuur controleer ik dan gratis uw hulpmiddel, geef advies en voer kleine handelingen uit zoals het op spanning brengen van de remkabels, het aandraaien van losse schroeven, etc. Als blijkt dat een grotere reparatie nodig is, zoals het vervangen van de remkabels of andere onderdelen, dan breng ik daar wel echter wel mijn tarief van €12,50 per kwartier en de kosten van de te vervangen onderdelen voor in rekening. Als het rustig is op het inloopspreekuur repareer ik uw hulpmiddel in dat geval direct, anders maak ik een afspraak om in alle rust uw rollator te repareren. Dit brengt geen extra kosten met zich mee.

Zodra ik de eerste afspraken heb gemaakt, vindt u in mijn “Agenda” een overzicht van de geplande inloopspreekuren.